kontrollera din fakta

Innan du väljer att rösta i valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige så granska din fakta för att bilda dig en egen uppfattning och åsikt.

Det finns många krafter som tjänar på att sprida desinformation. Läs mer på https://www.mpf.se/


val 2022

11 september är det val. Ta reda på mer om vad ditt parti tycker och vilka frågor som är viktiga för dig.

Alla partier har sina valprogram på deras hemsidor, där du kan läsa mer och få svar på dom frågor som är viktiga för dig.

Lyssna och diskutera

Alla åsikter inom ramen för svensk lagstiftning är okej och en åsikt kan aldrig vara “fel” typ av åsikt. Lyssna på vänner, kollegor och andra för att skapa dig ett bredare perspektiv innan du röstar. 

demokraturen.se

En åsikt kan aldrig kränka eller vara felaktig 

Det pratas mycket om vilken typ av åsikter som det ges uttryck för och dom flesta debatter överskuggas med att handla om rätt och fel eller om du har en god eller ond typ av åsikt. Uttrycker du din åsikt i “fel” forum så kan du behöva utstå sociala konsekvenser och det kan påverka dina relationer och/eller ditt arbete. Detta är mycket problematiskt i en modern demokrati. Det är dags att krossa den odemokratiska åsiktskorridoren.

Riksdagsvalet, region- och kommunfullmäktige i siffror

Tidigare val och statistik

Ta del av statistik från tidigare val. Valmyndigheten sammanställer all statistik från tidigare val. Klicka på länken nedan för att ta del av statistiken.

Är du missnöjd med hur dagens politik bedrivs?

Vad är Offentlighetsprincipen

och hur fungerar den?

Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Allmän handling

Texter, bilder eller information av något slag som är inkommen, lagrad eller upprättad av myndigheter och kommuner anses vara en allmän handling. Det kan t.o.m. bestå utav minnesanteckningar eller utkast till beslut. Bestämmelser gällande allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen. 

Vilka handlingar är allmäna?

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas av sekretess. När allmänna handlingar begärs ut kan berörd myndighet vilja göra en s.k sekretessprövning.

Vart begär du ut allmänna handlingar?

Du kan vända dig direkt till din kommun och begära att t.ex. få ta del av all kommunikation mellan kommunen och kommunens bostadsbolag. Vill du t.ex. begära ut specifika dokument från ett departement så vänder du dig till förvaltningsavdelningens registrator. Se länk nedan. Möjligheten att själv genomsöka handlingar finns och då besöker du Regeringskansliets forskarsal. 

Är jag anonym?

När du begär ut offentliga och allmänna handlingar behöver du inte redovisa vem du är och syftet till varför du vill ha handlingarna. Bra att tänka på är att du lämnar digitala spår av dig i form av e-post/skriftlig korrespondens och det kan anses vara en allmän handling i sig. Önskar du att vara helt anonym kan du från t.ex. kommunen begära att få det utskrivet (oftast mot kostnad) eller mailat till en anonym e-post.