Oavsett vad du har för politisk eller ideologisk övertygelse så bör du läsa denna text. Det är över 100 år sedan vi fick rösträtt i Sverige och det var först då som demokratin på riktigt fick ett genombrott i Sverige. Genombrottet var en viktig händelse som kom att påverka utvecklingen av Sverige och den svenska demokratin. Dessförinnan var det bara vissa grupper i samhället som fick rösta i riksdagsvalet och det som avgjorde var b.la. inkomst och kön.

År 1909 avskaffades det så kallade pennigstrecken ( ett minimikrav på årsinkomst, ägande eller arrenderande av fastighet till ett visst värde) vilket innebar att en stor andel män fick rösträtt. Det finns delade meningar om när den allmänna rösträtten infördes men under hösten 1921 var det första gången kvinnor fick rösta och många menar att det var första gången ett könsneutralt riksdagsval genomfördes där kvinnor både fick rösta och ställa upp som kandidater. Rösträtten gäller alla som är 18+ år, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige och innefattar ca 75% av befolkningen. Även efter 1921 fanns vissa begränsningar i rösträtten och det gör frågan om när den allmänna rösträtten infördes till ett diskuterat ämne där meningarna gå isär.

All offentlig makt utgår från folket och riksdagen är dess främsta företrädare

Regeringsformen

Oavsett om 1900-talet hade sina demokratiska begränsningar så rankades Sverige senast år 2021 som världens 4:e mest demokratiska land och dom nordiska länderna toppar listan. Att kalla Sverige för en demokratur kan därför uppfattas som att vilja göra en höna av en fjäder och vara en aning provocerande. Jag ska förklara varför jag ibland vill tillskriva Sverige en stämpel av att vara en demokratur.

Det blir problematiskt när folkets främsta företrädare ska berätta för väljarna vad som är rätt och fel, gott och ont.

Om enskilda medborgares åsikter inte får ta plats på arbetsplatser, inom idrotten och bland släkt och vänner utan att få sociala konsekvenser så kränker det varje medborgares rätt att uttrycka sina åsikter. Det hotar den demokratiska processen om enbart en viss typ av åsikter accepteras utan konsekvenser för den enskilda individen. Att exkludera människor från det offentliga samtalet i debatter för att dom har en viss typ av åsikter urholkar vår demokrati. Att våra politiker gång på gång tillskriver både väljare och partier negativa epitet är allvarligt eftersom våra politiker är valda av folket och i regeringsformen står det tydligt att all offentlig makt utgår från folket och riksdagen är dess främsta företrädare. Det blir problematiskt när folkets främsta företrädare berätta för väljarna vad som är rätt och fel, gott eller ont. Att diskutera sakfrågor är betydligt mer sunt i en fungerande demokrati och gynnar oss väljare när vi står inför ett val.

Under förra århundrandet var det inte en självklarhet att alla fick rösta och det går att dra paralleller till dagens klimat. På 2020-talet är det inte en självklarhet att utrycka sina egna åsikter utan socialt avståndstagande, du förlorar ditt arbete eller dina vänner slutar prata med dig. Är det demokratiskt?

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vad handlar Demokraturen.se om?

Precis som det står i regeringsformen så utgår all offentlig makt från folket och riksdagen är dess främsta företrädare.

Hur mår vår demokrati idag? Stämmer det att makten utgår ifrån folket? Vi försöker hitta svaren samtidigt som vi tar tempen på demokratin.

Feedback?

Har du feedback eller vill tycka till om det vi publicerar? Maila oss eller besök vår Instagram så ska vi försöka ge dig svar.

Demokraturen.se är ett ideellt projekt som är politiskt obundet.

info@demokraturen.se